– Chọn sản phẩm để mua và thêm vào giỏ hàng

– Xem lại thông tin giỏ hàng và điều chỉnh số lượng nếu cần

– Đăng nhập hoặc nhập thông tin người mua

– Chọn phương thức vận chuyển – thanh toán

– Ghi chú hoặc điền Mã giảm giá

– Xem lại thông tin đơn hàng và hoàn tất đơn hàng.

– Nhập mã xác nhận đơn hàng (Mã được gửi thông qua SMS)

 

Để được hỗ trợ thêm:
Gọi: 091 134 56 19 , Từ 8h00 tới 22h